Rzeczy które zostaną udostępnione dnia 14.08.2017
1. Skończone sklep na serwerze /warp sklep do godziny 07:00
2. Otworzenie sklepu SMS na stronie WWW około godziny 16:00
3. Wprowadzenie rangi YouTuber
4. Uruchomienie forum serwera około godziny 16:00
Rzeczy które zostaną udostępnione dnia 15.08.2017
1. Umożliwienie Graczom tworzenia sklepów na swoich wyspach
Rzeczy które zostaną udostępnione dnia 16.08.2017
Rzeczy które zostaną udostępnione dnia 17.08.2017
Rzeczy które zostaną udostępnione dnia 18.08.2017
Rzeczy które zostaną udostępnione dnia 19.08.2017
Rzeczy które zostaną udostępnione dnia 20.08.2017
1. Otwarcie serwera SkyBlock 1.7.X o godzine 16:00
Aktualnie trwające ankety!